Welkom in onze verwijspraktijk

Inne & Stéphane

In deze moderne en volledig uitgeruste tandheelkundige verwijspraktijk kan u terecht voor alle endodontische behandelingen, orale implantologie en tandgerelateerde chirurgische behandelingen.

Wij vormen een jong en dynamisch team dat er tracht voor te zorgen u zo snel als mogelijk verder te helpen. Hiervoor bieden wij u ook avondconsultaties aan.

Als patiënt staat u centraal. Als één team zoeken wij, tezamen met u en uw tandarts, naar de voor u meest geschikte oplossing. Door onze uitgebreide kennis en ervaring kunnen wij u correct adviseren over het te verwachten eindresultaat en kunnen wij u en uw tandarts bijstaan gedurende het hele behandeltraject.

De behandelingen zijn steeds wetenschappelijk onderbouwd en worden met de nieuwste technieken en materialen uitgevoerd. Door continue investeringen in opleiding en materialen trachten wij u steeds een ‘state-of-the-art’ behandeling aan te bieden.

Door de centrale ligging aan het station van Lier, aan de rand van het stadscentrum, zijn wij zeer makkelijk bereikbaar met zowel de wagen als het openbaar vervoer.
In de omliggende straten kan u 2 uur gratis parkeren (parkeerschijf, tot 17u00).
Op parking Tramweglei kan u 5 uur gratis parkeren (met ticket, tot 19u00). Deze is gelegen bij het station.

Inne Vingerhoets

Inne behaalde haar diploma Master in de Tandheelkunde in 2010 aan de KU Leuven. In 2011 verkreeg zij de ministeriële erkenning als Algemeen Tandarts, na het doorlopen van de Postgraduaatsopleiding in de Algemene Tandheelkunde. Vanwege haar groeiende interesse en passie voor Endodontologie startte zij in 2011 eveneens de drie jaar durende Master-na-Master- en Postgraduaatsopleiding in de Endodontologie aan de KU Leuven, dewelke zij beëindigde in 2014. Sindsdien werkt zij als exclusief endodontoloog in verschillende groeps- en verwijspraktijken.
In 2016 was de tijd rijp om met al haar kennis en ervaring tezamen met haar echtgenoot Stéphane een eigen verwijspraktijk te starten in het mooie Lier.

Stéphane Cos

Stéphane behaalde zijn diploma Master in de Tandheelkunde in 2007 aan de KU Leuven. In 2008 verkreeg hij de ministeriële erkenning als Algemeen Tandarts, na het doorlopen van de Postgraduaatsopleiding in de Algemene Tandheelkunde. Stéphane werkte jaren als algemeen tandarts en behandelde patiënten in alle facetten van de tandheelkunde. In 2012 startte hij de twee jaar durende Postgraduaatsopleiding in de Orale Implantologie aan de Universiteit van Gent. Daarnaast specialiseerde hij zich verder in de Endodontologie en de kleine mondheelkundige ingrepen door het volgen van verschillende cursussen in binnen- en buitenland. Sinds 2015 werkt hij exclusief op verwijzing in verschillende verwijspraktijken.
In 2016 was de tijd rijp om met al zijn kennis en ervaring tezamen met zijn echtgenote Inne een eigen verwijspraktijk te starten in het mooie Lier.

Sharon

Sinds 2017 versterkt Sharon het team als balie- en stoelassistente.

Ann

Sinds 2019 versterkt Ann het team als balie- en stoelassistente.

Yona

Sinds 2021 versterkt Yona het team als balie- en stoelassistente.

In onze praktijk kan u terecht voor volgende behandelingen:

Endodontische (her)behandelingen (= wortelkanaalbehandelingen, in de volksmond het “ontzenuwen van tanden”)

Wortelpuntbehandelingen (= apexresectie of apicotomie)

Botopbouw en sinuslift

Verwijderen van tanden (= tandextracties)

Een endodontoloog is een tandarts – specialist die zich bezighoudt met de diagnose en de meer complexe behandeling van de zenuw van de tand. Uw tandarts kan beslissen om een technisch moeilijke wortelkanaalbehandeling niet zelf uit te voeren, maar u hiervoor te verwijzen naar een endodontoloog.

Een implantoloog is een tandarts – specialist die zich bezighoudt met het plannen en plaatsen van orale implantaten. Aangezien het plaatsen van orale implantaten een bijkomende kennis en een aangepaste uitrusting vereist, zal uw tandarts u hiervoor doorverwijzen. Het vervaardigen en plaatsen van de uiteindelijke kroon, brug of prothese op deze implantaten gebeurt normaliter opnieuw bij uw vertrouwde tandarts.

Wanneer wij reeds voldoende informatie kregen van u of uw tandarts, is een eerste consultatie niet steeds noodzakelijk.
Indien er bij de planning van een endodontische behandeling twijfel bestaat over het behoud van de tand, kan een eerste consultatie ingepland worden. Tijdens deze eerste consultatie worden de wensen en de haalbaarheid van de behandeling besproken. De complexiteit kan klinisch en radiologisch beter ingeschat worden. Eveneens kunnen wij u uitleg geven over het verloop van de behandeling en de kostprijs hiervan.
Het plaatsen van orale implantaten bespreken wij steeds tijdens een eerste consultatie.
Een belangrijke behandeling verdient immers de beste voorafgaande planning.

Indien u van uw tandarts een verwijsbrief heeft meegekregen, neemt u die best mee. Ook is het nuttig uw medicatielijst aan ons te bezorgen.

Meestal kunnen de behandelingen in één keer voltooid worden. De duur ervan kan variëren van 1 uur tot meer dan 2 uur.
Bij de endodontische behandeling van tanden met een hoge moeilijkheidsgraad, bijvoorbeeld een complexe wortelvorm, herbehandeling, verkalkte kanalen, enzovoort, kunnen meerdere afspraken nodig zijn.

Betaling kan contant of met bancontact/maestro. Betalingen met kredietkaarten of per overschrijving zijn niet mogelijk.

Typische zenuwpijn van de tanden kenmerkt zich door een chronische of acute pijn. Deze is soms moeilijk te lokaliseren, kan uitstralen naar het oor en kan uitgelokt worden bij bijten. Vaak is de pijn ook ’s nachts sterker aanwezig. Indien u acute pijn hebt trachten wij u zo snel mogelijk te helpen met een spoedbehandeling om u reeds van uw pijnklachten te verhelpen. In een tweede fase moet de wortelkanaalbehandeling afgewerkt worden.
Ook indien u voor een andere behandeling verwezen bent en u plots zou kampen met acute pijnklachten hieraan, trachten wij u zo snel mogelijk te helpen.

Bij pijnklachten tijdens het weekend of op feestdagen kunt u uitsluitend voor een noodbehandeling de Wachtdienst Algemeen Tandarts contacteren tussen 9 uur en 18 uur op het nummer 0903/39969.

Dankzij de huidige lokale verdovingstechnieken is de behandeling meestal niet pijnlijk. Bij aanwezigheid van een zware ontsteking kan de verdoving wat moeizamer verlopen.

De behandelingen geven in de meeste gevallen weinig napijn. Indien u pijnklachten heeft na de behandeling, verdwijnt of vermindert dit meestal binnen een week en is dit vaak met een gewone pijnstiller te verhelpen. Sporadisch is het voorschrijven van een antibioticum nodig bij zwelling, kloppende pijn of opkomende koorts. U kan, indien u hieromtrent vragen heeft, ons contacteren.

Tijdens de zwangerschap is er geen probleem om dringende behandelingen te laten uitvoeren. Indien een radiografie nodig is, geven wij u een loodschort ter bescherming van het kind.

U kan uw patiënt doorverwijzen voor:

  • Initiële endodontische behandelingen
  • Endodontische herbehandelingen
  • Endodontisch advies
  • Post-endodontische plastische stiftopbouwen
  • Avitale bleking
  • Apicale chirurgie
  • Implantaatplaatsing (uitsluitend indien gewenst met tijdelijk of definitief kroonherstel)
  • Botopbouw en sinuslift
  • Tandextracties

Collegialiteit is voor ons zeer belangrijk in de relatie met u als collega. De patiënt zal na de behandeling steeds terugverwezen worden naar u als behandelende tandarts.

Voor de behandeling kan u telefonisch, per mail, per brief of via het verwijsformulier de nodige informatie doorgeven. Na de behandeling ontvangt u als verwijzer een volledig verslag.

Online Verwijsformulier
PDF Verwijsdocument

Verwijspraktijk Lier

Spoorweglei 1/1
2500 Lier

03/344 08 61

Maandag en donderdag van 9u tot 19u
Dinsdag en vrijdag van 9u tot 17u
Woensdag van 9u tot 12u

info@verwijspraktijklier.be

Specifieke vragen + maken van afspraken

Bereikbaarheid