Botopbouw en sinuslift

Het bijplaatsen van bot gebeurt, indien nodig, hoofdzakelijk als bijkomende stap vóór of tijdens het plaatsen van implantaten en gebeurt in onze praktijk steeds onder lokale verdoving.

Na verwijderen van een tand gaat het kaaksbot immers steeds verkleinen (“resorberen”). Hierdoor kan het zijn dat na de genezingsfase van het kaaksbot er onvoldoende bot overblijft om een implantaat te plaatsen of om een zo mooi mogelijk esthetisch eindresultaat te krijgen.

Dit wordt onder meer gezien ter hoogte van de voorkiezen en kiezen in de bovenkaak, waar de met lucht gevulde sinus maxillaris soms de plaats inneemt waar implantaten dienen geplaatst te worden. Ook in de esthetische zone kan een (gelijktijdige of voorafgaande) botopbouw nodig zijn om uw tandarts de mogelijkheid te bieden een zo mooi mogelijk esthetisch eindresultaat te krijgen.

Indien u reeds zeer lange tijd een volledige uitneembare prothese draagt in de bovenkaak, kan het zijn dat door spontane resorptie en door de druk van deze prothese het volledige kaakvolume zodanig verkleind is dat de gehele bovenkaak onder volledige narcose in het ziekenhuis eerst opgebouwd dient te worden. Hiervoor werken wij samen met een team van kaakchirurgen.

Aangezien het uitvoeren van een botopbouw een hoog niveau van steriliteit vergt, leggen wij tijdens de ingreep steriele doeken over u en het werkveld. Onze toestellen krijgen ook een steriele verpakking.

Belangrijk na een botopbouwprocedure is uw lichaam voldoende tijd te geven dit te laten ingroeien.

Wij bespreken dit graag met u en uw tandarts.

2 gerealiseerde resultaten:

1ste resultaat:

Door de aanwezigheid van de sinus is er te weinig bothoogte om het gewenste implantaat te plaatsen op de plaats van de verloren gegane voorkies 25.

Tijdens de ingreep van de implantaatplaatsing werd langsheen de implantaatpreparatie de sinus lokaal gelift en bot bijgeplaatst (Summers’ techniek), waarna onmiddellijk het implantaat werd geplaatst.

Na de ingroeifase werd door de tandarts de definitieve kroon vervaardigd en geplaatst.

2e resultaat:

Ten gevolge van wortelbreuk en uitgebreide ontsteking gingen niet alleen de voorste snijtand bovenaan verloren, maar ook een groot deel van het kaakvolume op deze plaats. Na de verwijdering van deze snijtand en het ontstekingsweefsel werd aan het lichaam een voldoende lange genezingsperiode gegeven. Hierna werd het verloren gegane kaakvolume opnieuw gereconstrueerd, waarna opnieuw een voldoende lange periode werd gewacht om dit bot te laten ingroeien. Hierna werd het implantaat op de gewenste positie geplaatst, waarna, na nogmaals voldoende lang te hebben gewacht (integratie implantaat), de definitieve kroon werd vervaardigd en geplaatst.