Endodontische (her)behandelingen

Theoretische achtergrond

Tanden bestaan uit een kroon en één of meerdere wortels. De kroon is het gedeelte dat boven het tandvlees in de mond zichtbaar is, de wortels bevinden zich onder het tandvlees in het kaakbot. Via ieder worteluiteinde lopen zenuwvezels en bloedvaten, de pulpa,  de tand binnen via een holle ruimte, het wortelkanaal.  Deze wortelkanalen monden onder de kroon uit in de pulpakamer. De zenuwvezels in de tand zijn verantwoordelijk voor het gevoel in de tanden.

Oorzaak van de endodontische behandeling

Door verschillende oorzaken kan een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk zijn.  Tandbederf (cariës), een diepe vulling, een trauma,  een barst kunnen schade berokkenen aan de pulpa. Als gevolg daarvan kan de pulpa ontsteken, pulpitis,  en tandpijn veroorzaken, of kan dit onmiddellijk resulteren in het afsterven van de pulpa, necrose, hetgeen soms onopgemerkt kan gebeuren.  Na dat de pulpa afgestorven is zal aan het worteluiteinde een ontsteking van het kaakbot ontstaan, dit als reactie op de bacteriën die zich in het wortelkanaal en de pulpakamer gevestigd hebben. Bij een verminderde weerstand kan deze ontsteking overgaan in een abces hetgeen kan gepaard gaan met pijn en zwelling.

Doel van de endodontische behandeling

Een wortelkanaalbehandeling heeft als doel de bacteriën en ontstoken of afgestorven pulpaweefsel te verwijderen uit de pulpakamer en de kanalen en deze lege ruimtes nadien op te vullen. Zo wordt infectie van de wortelkanalen voorkomen of genezen om de tand op lange termijn te kunnen behouden.

Verloop van de endodontische behandeling

De tand wordt eerst verdoofd zodat de behandeling meestal pijnloos verloopt. Daarna wordt een rubberdam geplaatst. De aanwezige bacteriën in uw mond kunnen zo het wortelkanaal niet gaan besmetten en u kan geen ontsmettingsvloeistoffen of instrumenten inslikken. Vervolgens zal een opening gemaakt worden naar de pulpakamer en zullen de ingangen van de kanalen gezocht worden onder de operatiemicroscoop. Deze vergroting is zeer belangrijk om alle kanalen te vinden en barsten te diagnosticeren. De wortelkanalen worden met flexibele vijlen verbreed om zo de pulpa te verwijderen en goed te kunnen spoelen met ontsmettingsproducten. Tijdens de behandeling worden indien nodig röntgenfoto’s genomen om het verloop van de behandeling te controleren. Tenslotte worden de kanalen opgevuld zodanig dat bacteriën niet opnieuw in uw wortel terecht kunnen komen.

Na de wortelkanaalbehandeling wordt de behandelde tand afgedicht met een voorlopige of definitieve vulling. Indien de tand sterk verzwakt is kan verder kroonherstel nodig zijn bij uw eigen tandarts.

Wanneer de initiële endodontische behandeling volgens de meest recente protocols wordt uitgevoerd (operatiemicroscoop, microinstrumentarium,…) kan een overlevingspercentage tot 95% behaald worden. Graag bespreken wij met u de prognose van elke individuele situatie.

Endodontische herbehandeling

Wanneer er zich bacteriën opstapelen in het kanaal naast een in het verleden geplaatste kanaalvulling, is een herbehandeling noodzakelijk. Deze herinfectie is merkbaar door pijnklachten, zwelling of een radiologisch zichtbare kaakbotontsteking aan een reeds endodontisch behandelde tand. Deze behandeling is technisch gezien moeilijker daar de bestaande kanaalvulling eerst moet verwijderd worden. Na het verwijderen hiervan is het verdere verloop van de behandeling identiek aan de normale endodontische behandeling. Indien een herbehandeling via de tandkroon technisch niet mogelijk is biedt een wortelpuntbehandeling oplossing.

Kan mijn tand verkleuren ?

Een tand of kies verkleurt meestal niet na een wortelkanaalbehandeling. Als er toch enige verkleuring ontstaat, kan de endodontoloog of tandarts dit meestal verhelpen.

Kostprijs

De kostprijs van een endodontische behandeling is sterk afhankelijk van het aantal te behandelen kanalen, de moeilijkheidsgraad en de benodigde tijdsduur hiervoor. Indien gewenst kan de endodontoloog u tijdens een eerste consultatie een kostenraming verschaffen. Omwille van de specifieke gebruikte apparatuur, zoals bijvoorbeeld de operatiemicroscoop en verschillende vijl- en vulsystemen, werkt de endodontoloog niet geconventioneerd. Tevens worden bepaalde onderdelen van de behandeling mogelijk niet door uw mutualiteit of ziekteverzekering terugbetaald.

Slaagpercentage

Indien er nog geen ontsteking van het kaakbot zichtbaar is op radiografie, is het slaagpercentage ongeveer 90 tot 95%. Is er wel ontsteking zichtbaar daalt dit naar 85%. Bij een endodontische herbehandeling varieert dit tussen 75 en 90% en bij een wortelpuntbehandeling tussen 80 en 90%. Verder zijn er complicerende factoren die dit succespercentage kunnen beïnvloeden. Graag bespreken wij met u de prognose van elke individuele situatie.