Verwijderen van tanden

Wanneer een tand niet meer hersteld kan worden of wanneer zijn ligging de langetermijnsoverleving van een andere, gezonde tand hypothekeert, kan uw tandarts besluiten deze tand te (laten) verwijderen.

U kunt hiervoor bij ons terecht. Wij verwijderen deze tanden volgens het gepaste niveau van steriliteit en zullen u en de omgeving, indien dit nodig is, bedekken met steriele doeken.

Zeker wanneer nadien een implantaat overwogen wordt, is het heel belangrijk de tand zo voorzichtig mogelijk en de aanwezige ontsteking zo grondig mogelijk te verwijderen.

Breng zeker uw medische voorgeschiedenis en uw medicatieschema mee.

Deze behandeling wordt in onze praktijk steeds uitgevoerd onder lokale verdoving.